Jak Panther zvyšuje efektivitu?

Zrychlení procesů a lepší využití kapacit

Naše aplikace jsou navrženy a vyrobeny v souladu s prvky štíhlé výroby s cílem zvyšování efektivity.

Schopností porovnávat v reálném čase plán a skutečnost systém umožňuje identifikovat slabá místa v produktivitě práce a prostojích a umožňuje tak jejich rychlé odstranění. Kombinací efektivního plánování a řízení výroby dosáhnete vyššího využití výrobních kapacit.

Propojením efektivního grafického plánování a elektronického odesílání pracovních příkazů do tabletů na pracoviště, eliminujeme možnost výběru pořadí zakázek operátory a tím zamezujeme narušování plánu.

Rychlým sdílením dat mezi pracovišti aplikace zaměstnancům šetří neproduktivní čas a eliminují prostoje ať už při čekání na dodání materiálu, nástrojů apod.

Příklady efektivity

Zvýšení OEE a motivace pracovníků

Díky eliminaci neproduktivních časů jsou operátoři schopni si více vydělat, což přispívá k jejich spokojenosti. Aplikace v reálném čase zaměstnancům sdělují, co mají dělat, a tak neztrácejí čas vlastní organizací práce. Navíc je pro ně aplikace jednoduše srozumitelná, protože jsou z osobního života zvyklí na ovládání mobilních aplikací.

Díky zobrazení výkonu pracovníka na LED panelu v reálném čase systém zvyšuje jeho okamžitou motivaci a pracovníci odvádějí lepší práci.

Jak vypočítáme efektivitu u Vás?

Kalkulace úspor mzdových nákladů.

Při výpočtu používáme metodiku, při které kalkulujeme uspořené minuty:

Hodinový mzdový náklad na operátora vč. odvodů / 60 (převod na minutu) = finanční vyjádření hodnoty práce operátora na jednu minutu

Krát počet operátorů na jedné směně * počet směn/den * prac.dní v měsíci * 12 měsíců = úspory na 1 uspořenou minutu v každé směně vztažené k celému podniku

Příklad: 250 lidí na směně * 3 směny * 30 prac. dní v měsíci * 12 měsíců * 240 (hodinová průměrná mzda vč. odvodů) / 60

V tomto případě za každou 1 uspořenou minutu všech operátorů na všech směnách firma ročně ušetří 1 080 000 Kč.

Tímto vzorcem jsme schopni určit, kolik je podnik schopen ušetřit na jednotlivých funkcionalitách Pantheru.

V dalším kroku úsporu času převedeme na zvýšení zisku využitím volných kapacit k navýšení objemu výroby.