Mockup

Aplikace pro vizualizaci výroby

DDS - Display Data System

Aplikace DDS slouží k vizualizaci dat na LCD panely umístěné nad stanovištěm/strojem (pro operátory) nebo LCD panely umístěné jako centrální na hale pro zobrazení dat ze všech stanovišť z celé haly, případně v jiném umístění.

Grafické zobrazení OEE

Grafické zobrazení OEE a dalších ukazatelů produktivity

Aplikace přebírá online data o výkonu pracovníka a rovnou mu je v graficky srozumitelném zobrazení ukazuje. Tahle skutečnost přímo pozitivně ovlivňuje operátorovu výkonost.

Zobrazení času trvání probíhající údržby

Zobrazení času trvání probíhající údržby

Operátoři získávají přesné informace o tom, kdy se můžou vrátit zpět na své pracoviště, na kterém se provádí údržba. Mistři vidí aktuální stav prováděné údržby a dokáží rychleji reagovat na danou situaci.

Zviditelnění méně produktivních pracovišť

Zviditelnění méně produktivních pracovišť

Přesně zjistíte, která pracoviště jsou více či méně výkonná a tak dokážete přijít na kritické místa ve výrobě.

Zobrazení informací o stavu pracoviště

Zobrazení informací o stavu pracoviště

Aplikace zobrazí souhrnná data o více pracovištích na jedné či několika centrálních LCD obrazovkách.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí DDS:

Aplikace pracuje s daty z aplikace pro plánování, z aplikace pro řízení výroby (informace o skutečnosti) a s daty ze strojů. Tyto data zpracovává a zobrazuje pracovníkům grafy o jejich výkonnosti, čímž přímo motivujete operátory k vyšším výkonům. Tyto informace též poskytuje v reálném čase mistrům výroby. Tímto Vám aplikace pro vizualizaci výrobních dat umožňuje zvyšovat produktivitu vašich operátorů o desítky procent.

DDS patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther