Mockup

Aplikace pro řízení meziskladů

ISM - Interim Storage Management

Aplikace slouží pro kapacitní řízení skladových zásob mezi jednotlivými operacemi výroby. Mezisklady lze nastavit jako kapacitní či pozicové. Přesun mezi mezisklady je zajištěn aplikací pro interní logistiku.

Sledování kapacity v reálném čase

Sledování kapacity v reálném čase

Vždy máte živý přehled o stavu kapacity, který se mění na základě jeho obsazenosti. Přesně víte, kde máte volný úložný prostor.

Pozicové řízení uložení

Pozicové řízení uložení

Aplikace řídí a sleduje umisťování materiálu, výrobku či polotovaru na jednotlivé skladové pozice.

Propojení s aplikací řízení výroby

Propojení s aplikací řízení výroby

Aplikace ISM komunikuje s aplikací MPC pro řízení výroby. Operátor vidí, kde má materiál vyzvednout a kam ho má po skončení zakázky uložit.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí ISM:

ISM patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther