MPE – nový průmyslový koncept

Definujeme nový průmyslový koncept pro řízení výroby a souvisejících procesů.

Inovace klade důraz na jednoduchost.

Inovace je založena na důrazu motivace lidí, chápání jejich způsobu myšlení a práce v kombinaci s využitím vyspělých technologií a vytváření snadno ovladatelných, srozumitelných aplikací. Současně je kladen důraz na přehlednost zpracování v aplikacích a použití jen takových prvků a funkcí, které pracovník ve své práci opravdu potřebuje.

Takové aplikace podniku umožní zvyšovat produktivitu eliminací neefektivních pracovních časů, zrychlením procesů, zainteresovaností pracovníků na výkonu a chytré týmové práci.

MPE = Mobile Production Ecosystem

MPE je ekosystém webových, mobilních a nativních aplikací zaměřených především na průmysl. Fungující multiplatformě, tedy stejně tak ve Windows, tak na Android či iOS. Důležitou vlastností standardu MPE je jeho nezávislost na hardwaru a datech. Například aplikace sama detekuje nový hardware a automaticky zajistí instalaci aplikace ze serveru a synchronizuje data do původního stavu.

Ekosystém může běžet na místní síti nebo s využitím cloudových technologií. Tím dosahuje snadné výkonové škálovatelnosti, vysoké bezpečnosti díky vícevrstevnatému zabezpečení a replikaci databází v reálném čase ve více lokalitách.

Ekosystém je založen na modulárních aplikacích, které lze nasadit samostatně nebo jako řadu vzájemně spolupracujících aplikací, které mezi sebou komunikují a předávají si data (např. pro plánovače, operátory, mistry, údržbu aj.). V případě výpadku sítě aplikace ukládají data lokálně a po obnovení spojení se automaticky synchronizují data do centrální databáze.

Co musí software pro průmysl obsahovat, aby se zařadil do MPE?

Duplex process control

Funkce Duplex process control zajišťuje obousměrný tok dat mezi aplikacemi. Aplikace si tak vzájemně předávají data a dokáží mezi sebou chytře komunikovat. Tím se zvýší tok a předávání informací mezi jednotlivými částmi podniku.

Například aplikace pro plánování umí odesílat pracovní příkazy do aplikace pro řízení výroby, ta naopak umí zpětně odesílat on-line skutečné plnění výroby do plánu. Aplikace pro řízení výroby umí v případě kritické situace, např. výpadku stroje, notifikovat mistra. Aplikace pro čtení dat ze strojů a jejich vizualizaci spolupracuje s aplikacemi pro plánování a řízení výroby, na základě toho se vyhodnocuje a zobrazuje aktuální stav ve výrobě a případná kritická místa.

Kam se MPE řadí?

S ohledem na obsah Průmyslu 4.0 je MPE jeho vyšší vývojový stupeň. K využití síťového propojení strojů a pracovišť, využití cloudu a internetu a využití automatizace strojů a procesů přidává MPE nové požadavky: porozumění lidské práci, porozumění motivaci lidí a jejich spokojenosti, využití nových poznatků z managementu, psychologie a věd o fungování lidského mozku, modulární pojetí aplikací za účelem využívám jen to, co právě potřebuji, spolupráci v síti systematicky navrhovaných aplikací za účelem maximální efektivity.

Koncept MPE nahrazuje řešení MES a zjednodušuje systémové procesy. Například MPE přijímá data přímo ze strojů a následně je předává ostatním aplikacím.

Panther, první aplikace s MPE standardem.

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Zajistíme Vám kompletní návrh na digitalizaci.

Spolupracujeme s partnery z oborů automatizace a robotizace, s kterými dlouhodobě pracujeme a díky tomu můžeme poskytnout kompletní řešení.

Dohodnout seznamovací schůzku