Panther

Panther je ekosystém aplikací splňující zásady nového průmyslového standardu MPE.

Jak Panther funguje?

Panther je ekosystém aplikací pro plánování a řízení výroby včetně souvisejících procesů, jako je např. plánování směn, kontinuální zvyšování OEE či kontinuální snižování zmetkovitosti. Ekosystém Panther je navržen v souladu se zásadami průmyslového konceptu MPE. Zcela jsme vyřadili nepřehledné tabulky dodnes používané mnoha podniky. Naopak jsme aplikace založili na intuitivním ovládání, srozumitelné vypovídací schopnosti údajů díky častému grafickému zobrazení a schopnosti souběžné práce nad daty.

Panther je software pro celý proces řízení výroby. Ať se jedná o plánování, elektronické pracovní příkazy, řízení údržby, řízení interní logistiky, plánování směn, vizualizaci on-line výrobních dat na pracovištích, analýzy dat pro management, organizaci a realizaci školení přímo na pracovištích, řízení interních auditů a další.

Pro jaké společnosti je Panther vhodný?

Jednotlivé aplikace Panther lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Jedná se o veškeré automotive dodavatele, plastikářský, papírenský, nábytkářský, textilní, tabákový a nápojový průmysl, výroba strojů, elektroniky a elektrotechniky a další obory, kde je třeba plánovat do omezených kapacit.

S jakými stroji je Panther kompatibilní?

Celý ekosystém aplikací Panther je kompatibilní s jakýmkoliv výrobním strojem, např. Krauss-Maffei, AMADA, Arburg, Tongtai a tak dále. Výrobní stroj zaznamenává data o chodu výroby do své databáze, z které naše aplikace napřímo čte. Pokud výrobní stroje postrádají integrovaný počítač s databází umíme i tak data o výrobě získat jednoduchou instalací čtecího zařízení do rozvodné skříně.

Jedná se o službu Těžba dat ze strojů. Čtecí zařízení je určeno pro starší a jednoúčelové stroje, lze ho instalovat i na atypické výrobní pracoviště typu lakovna nebo svařovna. Funguje na principu magnetického čtení elektrických impulzů, takže nedokáže ovlivnit chod stroje, ale pouze rozpoznat co monitorovaný stroj dělá a jak rychle pracuje.

Aplikace tvořící Panthera

Zajímají Vás orientační ceny aplikací?

Abychom Vám mohli sdělit přibližnou cenu vybrané aplikace či aplikací, je třeba vyplnit krátký formulář. Na základě toho Vám na e-mail zašleme cenovou nabídku.

Zpracovat hrubou cenovou nabídku

Proč? Vize.

Z dlouholetých pracovních zkušeností ve výrobních podnicích víme, že potenciálu ke zlepšování je ještě spousta a zdaleka nejsme na bodu, kdy by se vývoj a zlepšování pohybovalo na bodu stagnace, ba naopak firmy se dnes mohou takřka přes noc stát o desítky % efektivnější, ekologičtější a přívětivější pro své blízké okolí.

Jak? Po svém.

Je to jednoduché. Díky lepším a důkladnějším pohledům na spotřebu a zmetkovitost celého podniku, jsme schopni zajistit tzv. optimální dávky na výrobu se započítáním a predikcí zmetkovitosti. Na základě informací od Vašich kooperantů využíváme sledování výroby k neustálému propočítávání potřebných obalů a palet. Díky tomu nejezdí expedice poloprázdná, ale s neustálou maximální zaplněností návěsu. Již se nebude muset jezdit s poloprázdnými nákladními auty tam a zpět, ale je zajištěna maximální vytíženost logistiky.

Fáze 1 - aplikace pro výrobu

V první fázi od počátku firmy Next Solutions s.r.o. jsme se zaměřili na vývoj aplikacích, které byly a jsou pro naše zákazníky kritické. Jedná se hlavně o aplikace určené pro řízení a plánování výroby, modelaci technologických postupů, zobrazování výrobních dat apod. Soupis všech aplikací naleznete zde.

Fáze 2 - aplikace pro kancelářskou činnost

Ve druhé fázi vyvíjíme aplikace určené pro kancelářskou a administrativní činnost. Systém Panther se rozrůstá například o aplikace určené pro řízení obchodu, financí, fakturace, monitorování obchodních partnerů atd.

Implementace systému

Naše práce začíná již na první schůzce, kde s Vámi budeme diskutovat o Vašich potřebách a jejich řešení. Posléze Vám budeme nápomocni s procesním poradenstvím, kde společně s Vámi budeme hledat cesty k vyšší efektivitě, s propojením s Vašimi stávajícími systémy či školením Vašich pracovníků. Nezapomínáme na SLA služby a krizové plány. Ani vývoj na míru nám není cizí. Více ve službách.

Rozbor Vašich požadavků A

Zjišťujeme Vaše požadavky

Předáváme naše dlouholeté Know-How v oblasti digitalizace

Představujeme naše řešení Panther

Zasíláme dotazník s otázkami ohledně požadavků

Návrh řešení s cenovou kalkulací a analýzou efektivity B

Po obdržení dotazníku vytvoříme hrubou cenovou nabídku

Náš integrátor s Vámi domluví termín důkladnější analýzy podniku

Pochopíme celý proces Vaší výroby od začátku až po expedici

Vypracujeme návrh řešení s cenovou kalkulací a analýzou efektivity

Víme, že zavedením nového systému práce s Vámi nekončí.

Jsme Vám neustále nápomocni a rádi s Vámi vyřešíme Vaše potřeby. Když Vás napadne zlepšovací návrh naší aplikace nebo nová funkce, která by se Vám líbila, dejte nám vědět, rádi se přiučíme a necháme se inspirovat dalšími skvělými nápady. Rádi zaučíme nové zaměstnance, připojíme nové stroje do systému a zavedeme systém na nové prostory.

Zajistíme Vám kompletní návrh na digitalizaci.

Spolupracujeme s partnery z oborů automatizace a robotizace, s kterými dlouhodobě pracujeme a díky tomu můžeme poskytnout kompletní řešení.

Dohodnout seznamovací schůzku