Mockup

Aplikace pro modelování technologického postupu

MTP - Modeling of technological process

Aplikace se zaměřuje na grafické modelování technologického postupu. Výrobní společnosti slouží jako knihovna artiklů a jejich technologických postupů, které můžete editovat, mazat a kopírovat. Zavedením obecného nastavení, kusovníku, dokumentace, způsobu kontroly kvality, operačních úkonů, nastavení štítkování a pracovišť ke každému artiklu získáte kompletní sestavu dat pro řízení výroby a plánování. Aplikace je obohacena o doprovodné funkce, které šetří čas a práci technologům jako je například automatický výpočet norem z historie výroby.

Grafické modelování technologického postupu

Grafické modelování technologického postupu

V přehledném zobrazení vytvoříte celý technologický postup vč. všech operací, úkonů, způsobu značení a kontroly kvality.

Vyhodnocování norem podle historie výroby

Vyhodnocování norem podle historie výroby

Propojením s aplikací řízení výroby vyhodnoťte časovou náročnost jednotlivých operací a úkonů a nastavte nové normy.

Přehledná knihovna artiklů

Přehledná knihovna artiklů

Všechny artikly, jejich technologické postupy a elektronickou dokumentaci máte na jednom místě.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Systém lze využít pro jakoukoliv výrobní společnost.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí MTP:

MTP patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther