Mockup

Interní logistika

PIL - Production Internal Logistics

Aplikace pro interní logistiku zajišťuje ve výrobě manipulaci s materiálem či polotovary. Vytváří a spravuje logistické cesty, díky kterým manipulanti ve výrobě přijímají manipulační příkazy do mobilní aplikace digitálně a v reálném čase. Dokáže přijímat manipulační příkazy i od ostatních aplikací, například doplnění spotřebního materiálu k pracovišti zajišťuje zcela automaticky díky nastavení detailu pracoviště v aplikaci Zavedení struktury výrobní firmy.

Zasílání požadavků na manipulaci

Zasílání požadavků na manipulaci mezi pracovišti do aplikace manipulantovi

Manipulant automaticky obdrží požadavky do aplikace na svém mobilním telefonu/tabletu a postupně je odbavuje. Zajištění plynulosti procesu manipulace a tím zrychlení toku zakázek.

Tvorba a řízení logistických cest

Tvorba a řízení logistických cest

Aplikace automaticky sestavuje logistické cesty mezi jednotlivými pracovišti nebo i závody. Vedoucí logistiky zvolí jaké logistické cesty manipulanti budou využívat. Následně může jednotlivé cesty vypnout a přepravu odklonit na jiné cesty, například kvůli poruše na pracovišti.

Zajištění spotřebního materiálu

Zajištění spotřebního materiálu

Pracoviště jsou průběžně zásobena spotřebním materiálem. Doplňování hlídá automat, současně má operátor možnost požádat o doplnění jedním tlačítkem.

Historie odvedených požadavků

Historie odvedených požadavků

Manipulant pracuje podle aplikací automaticky sestaveného To Do listu v kanbanové podobě. Všechny hotové požadavky se přesouvají do historie, ke které může manipulant přistoupit a například vzniklou chybu napravit.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Systém lze využít pro jakoukoliv výrobní společnost.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí PIL:

PIL patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther