Mockup

Aplikace pro interní kontroly a audity

AMS - Audit Management System

Aplikace automatizuje interní audity a kontroly výrobních postupů, bezpečnosti, stavu budov a majetku, usnadní kontrolu dodržování ISO a dalších standardů.

Správa všech auditorů

Správa všech auditorů a auditů z jednoho místa

Všechny audity i auditory dokážete spravovat z jednoho místa. Stav všech již proběhlých i aktuálně prováděných auditů vidíte na jednom místě.

Fotodokumentace

Fotodokumentace

Při zjištění nedostatku, auditor pomocí tabletu vyfotí zjištěný nedostatek a uloží do aplikace, který lze ihned přeposlat na zodpovědná místa k zjednání nápravy.

Exporty v PDF/Excel

Exporty v PDF/Excel

Jednotlivé výsledky auditů je možné vyexportovat v PDF/Excel formě pro tištěnou verzi na porady, apod.

Plánování kontrol a rozdělení práce

Plánování kontrol a rozdělení práce

Audity a kontroly můžete naplánovat na požadované termíny a přiřadit konkrétním pracovníkům.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Systém lze využít pro jakoukoliv výrobní společnost, ale i pro firmy poskytující služby jako např. správa budov apod.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí AMS:

Aplikace umožňuje:

AMS patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther