Aplikace pro plánování výroby

GPP - Graphic Production Planning

Snadno a rychle s využitím moderního grafického rozhraní sestavíte plán výroby. Vše budete mít přehledně před očima, a to ať se již jedná o zakázkovou výrobu nebo hromadnou výrobu na základě rámcových smluv a odvolávek. Změny plánu pro Vás nebudou problém, stejně tak jako řešení mimořádných situací. Propojením s daty z výroby uvidíte v reálném čase plnění plánu výroby, což Vám umožní odhalovat slabá místa.

Grafické plánování v Ganttově diagramu

Grafické plánování v Ganttově diagramu

Přehledné a intuitivní rozhraní pro plánování výroby. Ganttův diagram, který s Vámi spolupracuje.

Skutečnost v reálném čase

Skutečnost v reálném čase

Přelomová funkce, která Vám dokáže on-line graficky zobrazit skutečný průběh výroby oproti plánu do ganttového diagramu.

Řešení odvolávek pro rámcové výrobní zakázky

Řešení odvolávek pro rámcové výrobní zakázky

Aplikace umí pracovat i se vstupy ve formě odvolávek. Odvolávky přebere automaticky z ERP a vytvoří výrobní plán ke každému artiklu. Možné propojení s ERP/EDI.

Detekce kolizních výrobních zakázek a identifikace příčiny

Detekce kolizních výrobních zakázek a identifikace příčiny

Automatické upozornění na zakázky v kolizi, které mají ohrožený termín z důvodu např. výpadku stroje, nedostatek pracovních operátorů, chybějící materiál a tak dále.

Nástroj průběžného zpřesňování norem dle funkce skutečnost

Nástroj průběžného zpřesňování norem dle funkce skutečnost

Aplikace sama propočítává skutečné časy na jednotlivé operace a nabízí možnost změny norem pro jednotlivé úkony, operace ke každému artiklu.

Pro jaké společnosti je aplikace vhodná:

Aplikaci lze efektivně využít jak v zakázkové výrobě, tak v hromadné výrobě při plánování odvolávkovým způsobem z rámcových obchodních smluv. Způsob práce lze přepnout v základním nastavení, přičemž do odvolávkového způsobu plánování lze zařadit i jednorázové zakázky na dodání výrobků, např. na výrobu náhradních dílů.

Dohodnout představení aplikace

Přehled funkcí GPP:

GPP patří do skupiny Panther

Celý ekosystém aplikací pro inovativní řízení výroby

Panther je sada softwarových aplikací zaměřených na řízení výroby v průmyslových podnicích. Jedná se o plně fungující výrobní informační systém nové generace (MPE).

Jednotlivé aplikace vzájemně spolupracují, ale je možné je využívat i samostatně. Systém spolupracuje s podnikovými ERP.

Prozkoumat ekosystém Panther