Revoluce v určování výrobních norem (výpočet normy času)

24. 9. 2019 Rubrika: Standard MPE

Ve většině výrobních podnicích má každá operace na dané zakázce určenou přesnou normu, tzn. jak dlouho trvá, než se zakázka dokončí. Do norem mohou zasahovat následující ovlivňující faktory:

  • přípravné časy
  • seřízení stroje
  • manipulační prostoje
  • rychlost stroje
  • výkonnost zaměstnance
  • apod.

K určování a výpočtů norem starou metodou se používají klasické stopky, některé podniky k tomu využívají i záznamová řešení, kde pomocí videokamery točí celou výrobní operaci k následné podrobnější analýze.

Podle nás je tenhle postup možný a vhodný zcela na počátku nové výrobní zakázky, která se uvádí nově do výroby, protože zmíněné tzv. ovlivňující faktory mají zcela zásadní vliv a neustále proměňují vypočítanou normu.

Jakmile se jednou norma určí, tak se stává minimálně, že by ji firma znovu změnila. Změna norem se poté provádí pouze u evidentní případů, kdy je norma nastavená špatně a neplní se ať už z jejího nadhodnocení či jejího podhodnocení. Viz. příklad: operátor opakovaně splní danou zakázku o 25 minut dříve než určuje norma. Zde je zcela evidentní, že výrobní čas je zásadně podhodnocen a žádal by si úpravu. V takovém případě se bavíme pouze o zakázkách, kde je špatné určení norem v řádech desítkek minut a je zcela evidentní. Ve výrobních podnicích se ale stává, že je spoustu dalších zakázek a operací (až tisíce), kde normovaný čas nesouhlasí v řádech minut. Vzhledem k časové náročnosti a neustálým změnám není lehké normy neustále aktualizovat.

Je to dáno ovlivňujícími faktory: každý pracovník má zcela jiné tempo výroby, někdo stroj déle nastavuje, některé zakázky jdou dělat na více strojích a ty stroje jsou odlišné pouze v drobnostech, které ale mají na výrobu obrovský vliv. Na některém stroji se může přijít s vylepšením, které se ale nedá aplikovat na druhý stroj. Tady těch proměnných situací může být mnoho a proto, když se norma vypočítá, nebude navždy přesná a její přenastavení je zbytečně zdlouhavé a opět nepřesné, protože se určí pouze na jednoho zaměstnance. Prakticky neustálé přenastavování norem starým způsobem s příchodem neustále nových zaměstnanců, koupí nových strojů a zlepšováním procesů je skoro nemožné.

Nabízíme řešení

Hned na začátku si musíme vysvětlit, že naše řešení je vázáno na dvě důležité věci. K neustálému určování a aktualizaci norem je potřeba mít zavedený sběr dat z výrobních strojů a aplikaci MPC (řízení výroby).

1. Získávání dat ze strojů – online monitoring

Když stroj pracuje, tak aplikace zobrazí, že je stroj v chodu. V případě, že stroj neběží, tak aplikace informuje o jeho vypnutí či případné poruše, dále jsou zde možnosti sbírat informace typu: prostoj, proč stroj čeká, počet cyklů, počet vyrobených kusů, číslo obsluhy apod.

2. Aplikace MPC (řízení výroby) – data od zaměstnanců

Operátor vždy před začátkem práce klikne na tlačítko začít výrobu a v tu chvíli se tahle informace porovná s daty získanými ze stroje, zda-li obě informace souhlasí. Jakékoliv neshody mezi těmito údaji jsou posílány nadřízenému k posouzení.

Aplikace MPC (řízení výroby) poté zaznamenává všechny startovníkonečné časy zakázek. Pomocí jednoduchých výpočtů jsme následně schopni vypočítat průměrný čas všech zakázek a to vzhledem ke všem zaměstnancům, pracovištím atd. Čím déle aplikace MPC zaznamenává časy ve výrobě, tím se stává výpočet normy přesnější.

Ovšem aplikace sama zjištěné výsledky nepřenormuje (i když je to možné), ale vždy upozorní na možnost nápravy času normy, který vypočítala. Následně je už na každém vlastníkovy aplikace, zda-li normu přenastaví.