Modulárnost aplikací systému Panther

25. 9. 2019 Rubrika: Standard MPE

Většina systémů pro průmysl, ať už se jedná o velké ERP systémy, MES, APS apod. mají dlouhou implementační dobu. Nejednou jsme se setkali s tím, že podobné systémy se implementují i 1 – 2 roky a ani po tak dlouhé době nejsou plně implementovány a dobře odladěné, zaměstnanci s nimi neumějí pracovat.

Tyto zkušenosti jsme uplatňovali již při návrhu a přemýšleli, jak se vyvarovat podobným problémům v implementaci. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik vzájemně komunikujících, ale zároveň na sobě nezávislých aplikacích. Díky těmto vlastnostem jsme schopni pomoci většině výrobních firem, které chtějí řešit dílčí kroky digitalizace v různých odvětvích, ale zároveň nechtějí dělat všechno tzv. naráz.

Jak to vypadá v praxi?

Nejčastěji nás firma osloví s tím, že chce řešit dílčí část, např. že chce vyřešit jejich nedokonalé plánování v Excelu. My následně doporučíme aplikace, které řeší danou problematiku.

Firmy si chválí možnost výběru pouze těch aplikací, které potřebují. Většina konkurence nabízí tzv. balíčky, které obsahují komplexní moduly ze všech oblastí podniku a tomu odpovídá i výsledná cena a náročnost implementace. Z našeho pohledu je hloupost vnucovat aplikace, které firma nepotřebuje.

Díky tomu je dodávka a implementace našeho řešení daleko rychlejší oproti běžným systémům. Zaměřujeme se na to, aby námi dodané řešení fungovalo 100% správně a proto volíme variantu postupné inovace. Většina zákazníků je tak schopna rychle a bezbolestně přejít postupně ze zastaralého systému na nový.

Násobení efektivity

Některé aplikace, díky tomu, že máme celý ekosystém aplikací propojený, jsou schopny násobit svou funkcionalitu a celkový přínos. Již při počáteční schůzce ukazujeme následnou možnost rozšiřitelnosti daného řešení.

Proč je dobré řešit inovace postupně?

Jednoznačně zde hraje roli finanční náročnost. Pro podnik to není tak drahé řešení, jako kdyby měla vyměnit celý výrobní systém najednou. Také se často setkáváme s tím, že zákazník má naplánované jednotlivé inovace v časových intervalech, kdy na ně má uvolněné finanční prostředky.

Další věc, kterou si zákazníci chválí, je to, že nezasahujeme tolik, do rozběhnutých procesů a výroby. Prakticky implementujeme zároveň co firma vyrábí. Inovace probíhá po jednotlivých segmentech a není kvůli tomu ohrožen celý chod firmy, nenarušují se všechny výrobní procesy. Taktéž si firma díky postupné inovaci ověří důvěryhodnost a schopnost.

Jasné zaměření aplikací

Nikdy se nevydáme cestou, kterou se vydali ERP systémy, které chtěli a chtějí pomocí jednoho systému řídit celý podnik. V dnešní době se ukazuje, že jeden software na řízení celého podniku není dostatečný a nenabízí všechna potřebná řešení a celý systém se nestíhá dostatečně rychle inovovat. Poskytují taktéž moduly na plánování, ale rozhodně je nedoporučujeme, protože jestli chcete plánovat přesně a komplexně s přesahem i na nákupní oddělení, logistiku apod., tak tyto ERP moduly nejsou dostačující.

Pracujeme tak, že všechny naše aplikace jsou přesně specializované na svou činnost a uživateli tak dokáží nabízet inovativní nové funkce specializované přímo do jeho oboru.