Jazykové mutace průmyslového softwaru

16. 9. 2019 Rubrika: Standard MPE

V dnešním díle miniseriálu Zvyšování efektivity se zaměříme na tyto otázky:

  • Co je špatně?
  • Jak předejít podobným situacím?
  • Jaké má naše řešení přínosy?

Číslo 568 700

Tohle číslo zobrazuje počet cizinců pracujících ke konci minulého roku v ČR. Což je 11 % z celkového počtu zaměstnaných! Velké procento z nich pracuje v průmyslových podnicích.

Nejčastěji jsou to: slovensky, ukrajinsky, rumunsky, vietnamsky, bulharsky, polsky, mongolsky hovořící lidé.

Co je špatně?

V základě většina podnikových ERP a MES systémů je ve zcela odlišném jazyce, než kterým mluví zaměstnanci. Taktéž mistři ve velké míře mluví spíše Anglicky nebo Německy, ne však Vietnamsky nebo Rumunsky. Tohle není zrovna dobrá situace pro zahraničního pracovníka, který přijde do výroby a vidí všude okolo sebe názvy, popisky, softwarové rozhraní v cizím jazyce.

Nehledě na to, že spousta ERP/MES/minoritních aplikací a systémů není ani v Češtině, ale v původním jazyce výrobce – povětšinou v Němčině maximálně Angličtině. Takže některým tlačítkům v menu programu nerozumí ani rodilí Češi, protože znalost německého jazyka v ČR není na vysoké úrovni.

Poté nastávají situace, kdy si zaměstnanec pamatuje, co mu které tlačítko zobrazí. V tuhle chvíli se ale nedá mluvit o žádné uživatelské přívětivosti, pakliže operátoři používají software pouze na bázi paměti a ani vlastně pořádně aplikaci nerozumí.

Nejčastější krizová místa?

  • Operátoři ve většině případů neovládají jiný cizí jazyk
  • Software používaný v podnicích nabízí základní mutace AJ/NJ (pro většinu operátorů nesrozumitelné)

Jak předejít podobným situacím?

Všechny aplikace Panther jsou vybaveny potřebnou jazykovou mutací. Na základě analýzy s klientem nastavíme jazykové mutace podle potřeby a požadavků. Poté aplikace funguje tak, že operátorovi po přihlášení pomocí jeho osobního čísla přesně zvolí jeho rodný jazyk a v něm se mu zobrazují všechny texty v aplikaci.

Když nastane situace, kdy k operátorovi přijde technik, který mluví Česky a aplikaci přepne do češtiny, není nic lehčího, než když si operátor poté opět zvolí svůj rodný jazyk a aplikace se plynule v řádech milisekund přepne do jiné jazykové mutace.

Přidání nové jazykové mutace aplikace pro nás není nic obtížného. Je to z důvodu, že naše aplikace neobsahuje tolik textu jako kniha či film.

Myslíme si, že zaměstnavatelé by měli zahraničním pracovníkům vytvořit pracovní podmínky, které jim usnadní a zrychlí práci.

Jaké má naše řešení přínosy?

  • Lepší pracovní podmínky
  • Zvýšení rychlosti odváděné práce
  • Zmenšení chybovosti
  • Snížení stresu