Efektivnější předání směny ve výrobě

13. 9. 2019 Rubrika: Řízení výroby MPC

V dnešním díle miniseriálu Zvyšování efektivity se zaměříme na tyto otázky:

  • Kde nastává problém?
  • Proč?
  • Jak to vyřešit?

Zná to každý člověk, který kdy pracoval ve výrobním podniku. Když končí jedna směna např. 8 hodinová, musí se zpravidla před jejím koncem provézt pár úkonů: úklid, ukončení výroby, vyplnit všechny dokumenty a odepsat skutečný počet vyrobených kusů.

Tenhle proces by měl být pokud možno co nejvíc plynulý a výroba by měla navázat z jedné směny na druhou. Zaměstnanci by si měli předat všechny důležité informace o rozdělané práci, navazujících zakázkách, technickém stavu stroje, stavu potřebného materiálu apod. Pokud možno svižně a bez větších zádrhelů.

Ovšem realita je jiná…

Co je špatně?

Vždy, když se předávala směna, Vám kolega měl sdělit všechny potřebné informace k tomu, abyste mohl v klidu a plnohodnotně převzít směnu a nezastavovat výrobu, na kterou jsou navázané další dílčí procesy. Na Vaší práci čeká X dalších operátorů, které zdržujete a hrozí, že nebudou mít přístup k dalším zakázkám včas.

Bohužel velice často docházelo k neúplnému předání směn. S následkem toho se stávalo, že pracovník nevěděl, která zakázka se má momentálně dokončit a která by měla následovat. Byl neúplný materiál, který se musel opožděně objednávat ze skladu i když už měl být připravený u stroje a výroba měla plynule navázat.

Proč se to děje?

Těch důvodů bylo víc, ale pojďme si některé vyjmenovat:

1. Operátor špatně odhadl čas potřebný k dokončení stávající zakázky

Většina výrobních firem má nastavené pravidlo, že operátor by měl stihnout dodělat zakázku, na které dělá a dobře si tak rozvrhnout čas, aby na konci výroby při předání směny kolega začal pracovat na nové zakázce a nebyl v odepisování materiálu a čtení zakázky zbytečný zmatek.

Ovšem, ne vždy operátor odhadl čas dobře a stalo se, že musel v poslední chvíli dělat navíc kusy, které již měl mít udělané, ale neměl. V tu chvíli, aby nezdržoval práci kolegy, který ho přišel vystřídat, rychle vyplní papíry a odejde ze směny bez předání důležitých informací (např. z toho důvodu, aby mu neujel podnikový autobus, který ho veze domů).

2. Cizojazyčné nedorozumění

Často se operátorům stává, že za práci je přijde vyměnit člověk, který nemluví stejnou řečí. Občas tak dochází k situacím, kdy si operátoři mezi sebou navzájem nerozumějí a informace si nepředají vůbec nebo velice zkresleně.

3. Nezájem kolegy

Bohužel byly i takové situace, kdy operátor jevil absolutní nezájem. Sotva uběhl čas, kdy mu skončila směna, nepředal potřebné informace kolegovi a odešel z práce.

4. Nepořádek na pracovišti

Občas nastane situace, kdy se sice operátor dozví většinu informací, ale nemůže najít potřebnou papírovou výrobní dokumentaci, aby mohl vyplnit důležitá data.

Jak předejít podobným situacím?

Aplikace Panther – MPC (Mobile Production Control) řeší výše vyjmenované záludnosti výroby.

Pakliže chcete předejít podobným situacím, je potřeba získané informace předávat strojově za pomoci chytrých technologií.

Operátor pouze přistoupí k terminálu (tabletu či počítači) a již na něj svítí aktuální data, které jsou pro něj důležitá, proto aby mohl plnohodnotně převzít směnu. Velkými písmeny vidí nejdůležitější data o zakázce, počtu vyrobených kusů a počtu potřebných kusů, které se ještě musí vyrobit, materiál ze kterého se aktuální zakázka vyrábí a všechny další potřebná data.

Vše vidí na jednom místě, již se nemusí přehrabovat v nepřeberném množství papírů, protože celé zakázkové listy má plně digitální a opět se mu zobrazují pouze ty stránky, které se týkají právě jeho. V případě, že operátor mluví jiným jazykem, aplikace se opět spustí rovnou v jeho rodném jazyce a tím pádem má všechny důležité informace taktéž a rozumí jim.

Jakmile jsou zakázkové listy v digitální podobě předávány pomocí aplikace, operátor již nemusí vyplňovat důležité údaje z techn. nastavení stroje, různých kalibrací, časů výroby s datumem a osobním číslem. Vše za něj vyřeší aplikace a to pomocí stisknutí jednoho tlačítka. Proč nechávat Vaše zaměstnance dělat zbytečnou práci, kterou jednoduše dokáže zastoupit aplikace?

Aplikace se vám nikdy neunaví, nezpozdí, nesplete…