Bezpapírová výroba

30. 9. 2019 Rubrika: Řízení výroby MPC

Zavedením systému MPC (řízení výroby) získá náš partner ojedinělou funkci, která mu umožňuje zavést tzv. bezpapírovou výrobu. Díky těmto mechanismům jsou velké výrobní firmy schopny ušetřit za pouhý týden více než 3 plné palety papírů do výšky 10 metrů.

Operátorovi jsou data o aktuálním výrobním příkazu odesílány přímo do tabletu. Ve výrobním příkazu jsou rovnou zahrnuty data z: technologických postupů, kusovníků, výkresů, materiálu a výstupních kontrol.

Díky tomu jsme schopni při jakýchkoliv změnách rychle reagovat a ihned aktualizovat potřebná data, která musí putovat rovnou do výroby. To znamená, že už se nikdy nebudou muset dohledávat konkrétní výrobní listy na linkách, ale jednoduše se ihned pošlou a aktualizují u operátora přímo na jeho stanovišti. To vše během vteřiny.

Funkce 100% soustředění

Jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery přesně určit a vymezit, které stránky z daného výrobního příkazu zobrazit na jednotlivých pracovištích. Díky tomu již nemusí zaměstnanci zbytečně listovat celým výrobním příkazem a složitě hledat stránky, které se týkají jeho úkonu a ty poté vyplňovat. Máme zkušenosti s výrobními příkazy o více jak 30 stránkách.

Pakliže zaměstnanec z nějakých důvodů potřebuje nahlédnout i na již vyplněné stránky z operace před ním, jednoduše tuhle funkci vypne na jedno stisknutí tlačítka.

Video, obrázky, check-listy, dokumenty, nápovědy

Díky využití tabletů jsme schopni do výrobních příkazů jednoduše vložit různé formáty média. Není nic jednoduššího, než když si operátor může pustit videoukázku se správným provedením výrobního úkonu. Nováčkům se může přidat check-list, kdy si po jednotlivém kroku odškrtnou splněné kroky na daném výrobku. Tyto postupy se velmi osvědčují při zaškolování nových operátorů.