Co všechno aplikace AMS dokáže?
Revize strojů

14. 1. 2020 Rubrika: Interní kontroly a audity AMS

Články Vám blíže upřesní čeho s aplikací AMS můžete dosáhnout. Nastíníme Vám na co vše ji lze využít a díky tomu si zjednodušit práci a zefektivnit ji.

Jak jistě už víte po přečtení základních informací o naší aplikaci, že díky jejímu využívání si zlepšíte přehlednost, zvýšíte efektivitu zaměstnanců a rychlost reagování na zjištěné nedostatky.

Audit strojů a jejich technického stavu

V každém výrobním podniku probíhají v různých intervalech revize strojů. Správně by to mělo být tak, že se techničtí pracovníci dostaví např. každý čtvrtek ke stroji č. 25 a ten zkontrolují a udělají na něm potřebné revizní postupy.

Z mých vlastních 3 letých zkušeností, kdy jsem se pohyboval ve výrobních podnicích se zaměřením na automobilový průmysl. Si jednoduše někteří techničtí pracovníci vybírali dle jejich uvážení, na kterém stroji provedou revizi (samozřejmě si vybírali ty co nejméně poruchové), v jiném podniku to měli udělané tak, že od pondělí – pátku na každý den odstavili jeden stroj a na něm provedli údržbu. Jenže samotná údržba se prováděla stylem, že stroj povrchově nastříkali olejem a to bylo vše, žádná důkladná kontrola ani revize. Proto v téhle firmě byla poruchovost strojů opravdu na vysokém procentu. Nikdy po nich nepřišel jejich nadřízený, který by zkontroloval, jestli odvedli svou práci tak jak měli.

Jak využiji aplikaci AMS? A s čím mi pomůže?

Jednoduše si Váš (hlavní technik, vedoucí technik, mistr technického oddělení) nastaví v aplikaci:

  • Co se má zkontrolovat
  • Které díly/součástky se mají vyměnit za nové
  • Vyfocení kritických částí stroje (pro pozdější kontrolu)
  • Pomocí aplikace si zobrazit předešlé stavy stroje a dle toho usoudit, jestli se chyby stále opakují

Následně si váš vedoucí techniků vybere zaměstnance techniky, kteří kontrolu provedou a provedou požadované úkoly.

Technici provedou požadované úkoly, práci a odpoví na všechny otázky. Při revizi zjistí, že součástka na pohánění převodovky ve stroji je poškozená a tak brzo dojde k jejímu kritickému poškození. Výsledky revize ihned po kontrole odešlou svému zadavateli (vedoucí techniků), který může ihned aktivně začít na nápravě v našem případě na naprasklé převodovce. Ihned může danou součástku objednat a není zde, žádné prodlení, ke kterému dochází při předávání informací. Následně technik po dodávce nově objednané převodovky, vymění za převodovku, která je poškozená.

Na konci tohohle procesu, je zde opět nadřízený kontrolor v našem případě (vedoucí techniků), který zkontroluje správnost nově namontované převodovky. Když kontrolor uzná revizi za OK data se odesílají do vedení, kteří vidí, jaké nastaly chyby a jejich výsledek řešení. Při možnosti NOK (not ok), vedoucí technik zjistí nedostatky, vrátí práci technikovy, který prováděl údržbu.

Vaši odpovědní pracovníci máte neustálý přehled o stavu vašich strojů, kdy řádovým technickým pracovníkům, umožnujete náhled, na předešlé informace o stroji, kde si může technik přečíst, jaké byly poslední chyby a nedostatky daného stroje. Vedoucí kontrolor nebo dejme tomu např. vedoucí technik, má aktuální přehled, který stroj je v jakém stavu, v jakém je aktuálně procesu a může díky tom pružně reagovat na nastalé situace.