Co všechno aplikace AMS dokáže?
Dodržování ISO standardů

8. 1. 2020 Rubrika: Interní kontroly a audity AMS

Články Vám blíže upřesní čeho s aplikací AMS můžete dosáhnout. Nastíníme Vám na co vše ji lze využít a díky tomu si zjednodušit práci a zefektivnit ji.

ISO certifikáty se získávají dlouhou a složitou cestou, právě kvůli tomu o něj nechce přijít žádná výrobní firma. Díky němu se dokazuje odběratelům určitý standard či různě těžké postupy výroby. Firmy vydávající právě tyhle ISO standardy, provádí pravidelné auditní kontroly ve výrobních společnostech, kde udělovala dané certifikáty, aby firma, které obdržela ISO certifikát neustále dodržovala dané podmínky.

Z našich osobních dlouholetých zkušeností to ve výrobních podnicích fungovalo následným stylem: Čím více se blížil audit od firmy kontrolující dodržování ISO standardů, tím více se tlačilo na pilu, najednou se zjistila spousta nedostatků, které ohrožovaly podnik v dalším vlastnění ISO standardů. Nedostatky a chyby se museli okamžitě napravit, některé se napravili, na některé se zapomnělo, někde někdo zapomněl předat informace, došlo ke komunikačnímu šumu, zaměstnanci neudělali co měli, někdo je nezkontroloval. Následné audity některým podnikům dokonce odebrali určité ISO certifikáty, měli výhrady k výrobě apod.

Jak tomuhle všemu předejít s aplikací AMS?

Je to jednodušší, než si myslíte. Stačí začít používat aplikaci a budete mít živý přehled o podniku a celém jeho fungování. Nastavíte si Vaše otázky, na které chcete znát odpověď a pravidelnost daných kontrol. Kontrolu zadáte pověřeným osobám, které zodpovídají za Vámi vybranou kontrolní činnost.

V praxi: Dejme tomu, že chcete mít přehled o čistotě a dodržování pracovních postupů na pracovišti A (střihací oddělení) a F (krimpovací oddělení). Nejdříve si nastavíte Vaše kontrolní otázky k tématu, které jste si vybrali, v našem případě (čistota, postup práce).

Naše otázky pro oddělení A a F:

  • Vyhazují zaměstnanci po směně koše s odpadem?
  • Vyfoukávají zaměstnanci střihaček zbytky kabelů ve smotávacích bubnech?
  • Vyfoukávají zaměstnanci krimpů zbytky bužírek a těsnění, které vzniknou při výrobě zpoza stroje?
  • Udržují zaměstnanci pořádek okolo svých stanovišť a strojů?
  • Dodržují zaměstnankyně danný postup práce na krimpovacím stroji?
  • Dodržují střihači postup práce? Měří první kus kabelu na metru? Měří poslední kus v zakázce?

Následně vyberete osobu, která bude kontrolní činnost provozovat a bude se zodpovídat za nápravy případných nedostatků zjištěných při kontrole.

Dejme tomu, že budete mít kontrolora těhle činností, který bude mít na starost kontrolu. Ten se vydá do terénu a zjistí aktuální situaci.

Při kontrole zjistí následující nedostatky:

  • Zaměstnanci krimpů nevyhazují na konci směny koše s odpadem.
  • Zaměstnanci v oddělení A neudržují pořádek na svých stanovištích, při čištění tiskárny na kabely jim stéká ředidlo na čištění na zem, kde chybí gumová podložka na zadržování ředidla. Ředidlo řádně znečistilo podlahu.

Systém je propojený, tudíž kontrolor může nedostatky ihned poslat na plochu počítače (vedoucího oddělení, mistra, předáka, apod.), kde se nacházejí nedostatky na jeho oddělení. A musí zařídit nápravu např. do 24 hod.

Následně si kontrolor zkontroluje, jestli náprava chyb proběhla tak, jak měla a vše odpovídá standardům. Při OK stavu, pošle výsledky testů dále do vedení i s dodatečnými informacemi, při stavu NOK (NOT OK) vrací nápravu zpět.

Vy tak máte neustálý přehled o stavu, v jakém se nachází jednotlivá pracoviště a kompletně celý podnik. Tohle byl jenom jeden z mnoha příkladů, na co můžete náš systém AMS využívat. V dalším díle tohohle článku si ukážeme, Jak se systémem AMS můžete provádět audity a kontroly na strojích? Jak zmenšit poruchovost strojů?