Zakázky v kolizi

18. 11. 2019 Rubrika: Grafické plánování GPP

V aplikaci pro plánování (GPP) jsme přišli s automatickým výstražným systémem, který díky propojenosti a ucelenosti celého systému, dokáže upozorňovat na všechny zakázky, kterým hrozí jakékoliv nebezpečí.

Ať už je to z důvodu, že se daná zakázka nestíhá vyrobit na určené datum nebo například z důvodu nedostatku materiálu na skladu (v případě propojení s aplikací výrobní sklady či řízení nákupu), nedostatku lidského zdroje, poruchy stroje, atd.

Jednoduše si můžete nastavit, zda-li Vás aplikace upozorní sama pomocí e-mailu s popisem dané kolize, SMS zprávou nebo upozorněním v aplikaci jako takové pomocí vyskakovacího okna.

Dále lze v aplikaci GPP ke kolizím nastavit eskalační systém, když nastane situace, že si upozornění zodpovědná osoba nezobrazí. V tu chvíli se daná kolize přepošle na spolupracujícího plánovače či nadřízeného. Aby nedocházelo k situacím, kdy se daná zakázka založí či se na ni zapomene. Taktéž má jak plánovač, tak mistr přehled o lince a přesně vidí, kde vyvstal problém a na co by se měli zaměřit k plnému provozu. Plánovač to vidí jak v Ganttu, tak v kolonce kolizí.