Bezpečnost

Bezpečnost vnímáme na dvou úrovních

Dodržení náročných podnikových bezpečnostních politik za účelem eliminace kompromitace dat a technické havárie systému.

A

Zajištění provozu, pokud dojde k technickému výpadku některých systémů, např. datové sítě.

B

Bezpečnostní politiky

Naše aplikace jsou navrhovány tak, aby vyhovovaly nejnáročnějším podnikovým bezpečnostním politikám. Samozřejmostí jsou robustní databázová řešení Microsoft Azure, šifrované přenosy dat, replikace dat v reálném čase v geograficky různých lokalitách, vícefaktorové ověřování či přizpůsobitelná správa rolí.

Zajištění provozu

Máme vyvinuty postupy pro řešení krizových situací. Spolu s aplikacemi dodáváme on-line i tištěnou verzi krizových plánů. Veškeré plány jsou pravidelně aktualizovány.

Naše aplikace jsou vyrobeny tak, aby byly jednotlivé procesy jištěny záložními plány a nedocházelo tak k odstavení výroby.

Příkladem může být výpadek sítě, kdy aplikace pro řízení výroby obsahuje pracovní příkazy další výroby a je schopna zajišťovat provoz stanoviště a zaznamenávat chod stroje do doby, než bude spojení opět navázáno. Po navázání spojení dojde k plné synchronizaci s centrálním serverem a dalšími aplikacemi.